Årets Innovatör, en nyskapande utmärkelse

1 min

Nu instiftas en ny utmärkelse som syftar till att lyfta fram innovation och nytänkande.  Priset delas ut av Vadstena kommuns bolag Vadstena Turism & Näringsliv AB.

Vi vill bidra till att lyfta fram platsen Vadstena – en kreativ historia, som en grogrund för innovation och hylla de individer och organisationer som bidragit lite extra till just detta, säger Dessie Forsén, ordförande i bolaget och juryn.

Priset går till en person, team, organisation eller företag hemmahörande i Vadstena kommun som har tagit en innovativt idé vidare till nytta för marknaden och därigenom varit kreativ, nytänkande och entreprenöriell. 

Vi söker personer som tagit ett koncept från idé till tillämpning, en ny tjänst eller produkt och/eller bidragit till att lösa utmaningar för samhället eller näringslivet, inte bara i Vadstena.

Nomineringen gäller för insatser som gjorts under de senaste två åren.
Vem som helst kan nominera en person eller organisation, sig själv eller annan.
Nomineringen sker här via webbsidan Info.vadstena.se och stänger 25 oktober.

Årets Innovatör utses av Vadstena Turism & Näringslivs jury och priset delas ut under East Sweden Innovation Week 4-11 november.

Till nomineringsformuläret >>

”En innovation är en ny idé, till exempel i form av en produkt, lösning, affärsidé, tjänst, kemisk formel, matematisk metodik eller teknologi som visar sig lovande eller fungerar. Den har inte tänkts ut tidigare av någon annan officiellt. Innovation kommer av latinets innovare, som betyder ”att förnya”. En innovation är resultatet av en utvecklingsprocess och kreativt tänkande oftast under en längre tid. ” Källa Wikipedia.