Samhällsbyggnadsprojekt presenteras

2 min

Det är mycket som händer i Vadstena nu och framöver!
Bostäder ska byggas och vår fina stadskärna ska bli än mer attraktiv. Fram till år 2022 planeras för 400 nya bostäder, alla med gångavstånd till Vadstenas vackra och välbevarade innerstad med dess utbud av butiker, restauranger och evenemang.

Detta projekt och alla andra större samhällsbyggnadsprojekt som Vadstena kommun kommer att arbeta med under 2019/2020 presenteras på Östergötlands Byggbranschdag i Motala 19 september och på lokala möten.

Projekten finns också sammanställda som pdf >>

Intresset för byggklar mark i Vadstena har varit stor de senaste åren. Förra året såldes de sista tomterna på Drottningmarken och under våren har nya villatomter och markanvisningar fördelats på angränsande område – Södra Drottningmarken. Här kommer det, med start nu i höst, att byggas villor och parhus, både som ägande och hyresrätt, berättar samhällsbyggnadschef Annika Toll i katalogen.

Det kommunala fastighetsbolaget VFAB bygger trygghetsboende vid Kalkhagsvägen i centrala delen av staden. Vid Johan III:s väg pågår detaljplanering tillsammans med HSB för bostadsrättslägenheter med fin utsikt över Vättern. På det nya området vid Tycklinge har markanvisningsavtal tecknats med Bovieran för ett +55-boende med en 790 m² stor inglasad vinterträdgård. Miljön har Franska rivieran som förebild, med stort fokus på trygghet, social samvaro och gemenskap. Detaljplanering pågår också för fortsatta etapper av bostadsbyggande vid Tycklinge, med inriktning mot villor, radhus och parhus.

I Birgittaområdet planeras för en ny vårdcentral och hela området med sina f d vårdbyggnader ska förvandlas till ett nytt bostadsområde med möjligheter till service som butiker och restaurangverksamhet. Med bostäder följer också andra behov. Under våren 2019 invigdes den nya förskolan Omma vid Tycklingeområdet och detaljplan har tagits fram för en ny skola på Cirkusplatsen.

Många vadstenabor och besökare har lagt märke till de satsningar som gjorts i
stadsmiljön under senare år. En stor investering var ombyggnaden av Storgatan som invigdes 2017 med ny markbeläggning och markvärme. Nu har turen kommit till Rådhustorget. Arkitekttävlingen för Rådhustorget, där också Apotekstomten ingår, avgjordes nyligen. I hård konkurrens vann bidraget ”Premiär” av Karavan landskapsarkitekter AB med ett förslag som är både nyskapande och hänsynsfullt i den värdefulla kulturmiljön. Omdaningen av torget påbörjas under 2020.

Vadstena är en kommun med stark framtidstro. De två senaste åren har vi haft en positiv befolkningsutveckling och stora investeringar görs nu för Vadstenas framtid. Vår målsättning är att du i Vadstena
ska kunna hitta just den boendeform som passar dig, oavsett om du vill bo i villa, bostadsrätt eller hyresrätt. Här bor du med möjlighet till bad och rekreation vid Vättern, närhet till Omberg och Tåkern, mitt i en expansiv tillväxtregion nära flera större städer, flygplatser och universitet.

Om du är intresserad av att bygga, bo eller verka i Vadstena kommun vänligen kontakta Vadstena kommun, samhällsbyggnadsförvaltningen.