Vadstenas företagsklimat nu ännu bättre

< 1 min

Svenskt Näringslivs enkät visar att utvecklingen går åt rätt håll.

Över 30 000 företagare har tyckt till om företagsklimatet i sin kommun. Svaren presenteras nu i Svenskt Näringslivs enkät Företagsklimatet och visar att Vadstena klättrar och är på väg uppåt.

Företagsklimat är en årlig enkät som genomförs av Svenskt Näringsliv. Syftet med undersökningen är att skapa förutsättningar för diskussion och dialog kring företagsklimatet i Sveriges 290 kommuner. Enkäten bygger på att företagarna själva utiifrån sina egna preferenser anger hur bra de upplever att företagsklimatet i kommunen är. 

Enligt enkäten är Vadstena den kommun i länet som höjt sig mest 2019, medan Ydre har bäst omdöme i länet.

Vadstenaföretagarna tycker bland annat att informationsflödet och dialogen med kommunen har förbättrats, liksom allmänhetens inställning till och kunskaper om företagande. Politikernas syn på och samarbete med näringslivet är givetvis också en avgörande faktor för utvecklingen av det lokala företagsklimatet. Även här visar enkäten på en mycket positiv utveckling av Vadstenas företagsklimat.

Läs mer och ta del av hela enkäten.