Framtidens samhällskunskap växer fram på Vadstena Forum

< 1 min

Stiftelsen Vadstena Forum för Samhällsbyggande arrangerar den 16-17 maj ett symposium på temat Ett nytt kontrakt för samhällsbyggande.

Symposiet äger rum i Vadstena och välkomnar i år stora talare och nyckelaktörer från samhällsbyggnadssektorn och forskningsvärlden. Bland de inbjudna märks bland andra den internationellt kända professorn Andy Pike, Newcastle University, Boverkets generaldirektör Anders Sjelvgren och Maria Hernroth, hållbarhetschef PEAB.

Årets symposium i Vadstena behandlar näringslivets, det offentligas och den ideella sektorns föränderliga betydelse i samhällsbyggnadsprocessen.

-Alla som byggt ett hus vet att man behöver samarbeta för att klara det. Så är det med samhällsbyggandet också. Men vilka roller ska näringsliv, ideell sektor och myndigheter spela? Vem har inflytande? Vem ska betala? Vem ser till att samhällsbyggandet blir hållbart? Det är det vi ska diskutera under årets symposium, säger Josefina Syssner, forskare vid Linköpings universitet och ordförande för Stiftelsen Vadstena Forum.

Det unika med symposiet är metoden och det förväntade aktiva engagemanget det kräver av deltagarna – som utgörs av företrädare för bostadsbolag, byggherrar, departement, myndigheter, kommuner, regioner och universitet. Det är den intensiva, fördjupade och förtroendefulla diskussionen som ska leda till reflektion och oväntade perspektiv i mötet. Värdet ligger i det eftertänksamma samtalet som gradvis förändrar vårt sätt att se och skapar en långsam samhällsförändring.

-Vadstena Forum finns för att fler ska få prata om samhällsbyggande utifrån aktuell forskning. De som bygger och planerar får nya kunskaper och idéer medan vi forskare får höra hur våra resultat tas emot och kan användas i praktiken. Vi träffas för att lära av varandra, säger Josefina Syssner.

Läs mer om Stiftelsen Vadstena Forum här: www.vadstenaforum.se