Projekt för stärkt kompetensförsörjning

< 1 min

Arbetsförmedlingen inbjuder till lunchträff med föreläsning om personalförsörjning och kommunen kartlägger företagens rekryteringsbehov. 


Sedan två år driver de fem kommunerna i Västra Östergötland – Vadstena, Ödeshög, Motala, Mjölby och Boxholm – tillsammans med Arbetsförmedlingen, Samordningsförbundet i Västra Östergötland och Tillväxt Motala en verksamhet inom en överenskommelse genom Delegationen unga och nyanlända till arbete (DUA).P

Arbetsförmedlingen har lokalt nu två pågående projekt på temat kompetensförsörjning i samarbete med kommunerna på västra kanten.
För Vadstenas del handlar det om en företagsträff med lunch den 25 april och en kartläggning – kallad ”Jobbanalysen” – av företagens framtida kompetensbehov som genomförs av arbetsmarknadsenheten (AME). Den senare genomförs inom ramen för projektet JEMS – jobbspår, etablering, matchning och samverkan – som finansieras med medel från Tillväxtverket. 

På lunchträffen den 25:e erbjuds företag möjlighet att ta del av Rättspsykiatriska regionkliniken och Sulzers egna upplevelser och lösningar på sina personalbehov. De ges även möjlighet att lyssna på Skill som berättar om sitt integrationsprojekt ”Ökad mångfald i industrin”.