Plan för Vadstenas kulturmiljöer presenteras

2 min

Fredagen den 14 december presenterar Länsstyrelsen Östergötland och Vadstena kommun handlingsplanen som tagits fram inom EU-projektet Share Interreg Europe.

Länsstyrelsen Östergötland deltar sedan 2017 i EU-projektet Share Interreg Europe och samverkar i detta med Vadstena kommun. En annan samarbetspartner är EU-projektet Green Pilgrimage, även det ett Interreg-projekt med Vadstenas omnejd som fokus.
Den 14 december arrangerar Green Pilgrimage ett seminarium under namnet Den medeltida pilgrimen. I samband med detta kommer Länsstyrelsen tillsammans med Vadstena kommun att presentera den färdiga handlingsplanen, informera om projektet och berätta hur arbetet fortlöper.
I fokus för handlingsplanen står förvaltning av kulturmiljöer i förhållande till fysisk stadsplanering. Målet är att hitta verktyg där kulturmiljön och stadsplaneringen kan stärka samhället inom områden som turism, tillgänglighet, näringsliv och kommunikationer.

Tid och plats
Datum och tid: Fredag 14 december klockan 09.00
Plats: Sancta Birgitta Klostermuseum, Vadstena
Om du är intresserad av att delta eller har frågor om projektet är du välkommen att kontakta Magnus Reuterdahl, biträdande länsantikvarie och projektledare, på Länsstyrelsen Östergötland eller Mathias Hult på Vadstena kommun (se kontaktuppgifter nedan).

Share Interreg Europe
Länsstyrelsen Östergötland medverkar i Share Interreg Europe, ett EU-projekt om hållbar stadsplanering i kulturmiljöer kopplat till näringsliv, turister, boende och kommuner. Fokusområde i Östergötland är Vadstena där befintliga styrdokument har lagt grunden för arbetet, till exempel översiktsplaner och den regionala utvecklingsplanen.
Svenska samarbetspartners i projektet är Vadstena kommun, Region Östergötland, Visit Östergötland, Sancta Birgitta Klostermuseum, Statens fastighetsverk, Landsarkivet och EU-projektet Green Pilgrimage.
Internationella samarbetspartners i projektet är: SviluppUmbria (Italien), Regional Government of Extremadura (Spanien), North-East Regional Development Agency (Rumänien), The University of Greenwich (Storbritannien), Pannon European Grouping of Territorial Cooperation Ltd. City of Pécs (Ungern) och City of Šibenik (Kroatien).

För mer information, kontakta gärna:
Magnus Reuterdahl, biträdande länsantikvarie, Länsstyrelsen Östergötland
010-223 53 52
magnus.reuterdahl@lansstyrelsen.se
Mathias Hult, stadsarkitekt, Vadstena kommun
0143-150 81
mathias.hult@vadstena.se
För mer information om seminariet Den medeltida pilgrimen samt projektet Green Pilgrimage, kontakta gärna:
Markus Lindberg, museichef, Sancta Birgitta Klostermuseum
073-8550031
markus.klostermuseet@telia.com