Markanvisning Södra Drottningmarken

< 1 min

Nu bjuder Vadstena kommun in till markanvisning för Södra Drottningmarken!

Vadstena kommun har detaljplanerat den aktuella etappen, Södra Drottningmarken, under 2018. Planens syfte är att skapa en levande stadsdel genom att möjliggöra byggnation av bostäder i olika upplåtelseformer och varierade hustyper.

För närvarande pågår arbetet med utbyggnad av vatten- och avloppsledningar samt gator i området. Tomtmarken är planerad att vara färdigställd till juni 2019 och därför bjuder nu kommunen in till markanvisning för sex delområden.

Väkommen med er intresseanmälan till Vadstena kommun senast den 8 februari 2019!

Här hittar ni inbjudan och här finns gällande detaljplan för området.