Produktutveckling i samverkan

< 1 min

Under hösten har ett tiotal besöksnäringsaktörer kring Vadstena samlats för att arbeta med hållbar produktutveckling. Fokus har legat på produkter kopplat till pilgrimsvandrare längs pilgrimslederna och någon produkt planeras finnas på marknaden redan inför turismsäsongen 2019.

Utbildningen arrangeras av Visit Östergötland med stöd av Tillväxtverket och Vadstena Turism & Näringsliv och är del av ett större projekt. Läs mer om detta här >>

Syftet är att förbättra befintligt utbud och utveckla nya produkter för att få fler besökare till Östergötland, som stannar längre och dessutom spenderar mer pengar väl på plats.

Pilgrimsvandringen internationellt har ökat de senaste åren. Kairos future har på uppdrag av Visit Östergötland tagit fram en rapport som beskriver drivkrafterna bakom denna utveckling. Läs den här >>

Produktutvecklingen har stöd i andra parallella utvecklingsprojekt som drivs lokalt och regionalt, exempelvis Green Pilgrimage och Östgötaleden.