Nu lanseras Vadstenas platsvarumärke

2 min

Konkurrensen om invånare, företag och besökare blir allt påtagligare och därför finns ett behov av att marknadsföra Vadstena som plats. Sedan förra hösten har Vadstena Turism och Näringsliv AB arbetat fram ett platsvarumärke för att främja besöksnäring, inflyttning och näringsliv.

Alla platser har ett varumärke oavsett om man är medveten om det eller inte. Varumärket är summan av alla attityder, känslor och uppfattningar som förknippas med en plats. Nu har vi i Vadstena definierat essensen i vårt varumärke, dvs den identitet som vi vill att vårt Vadstena ska ha, säger Jessica Hallros, vd för Vadstena Turism & Näringsliv.

Varumärkesarbetet har genomförts tillsammans med vadstenabor, företagare, besöksnäring, föreningsliv och politiker. Processen har letts av kommunikationsbyrån Identx med lång erfarenhet av platsmarknadsföring.

Vårt varumärke ägs gemensamt av alla oss som vill göra Vadstena attraktivt. Det kan vara kommunen, företag, besöksnäring eller föreningar. Genom ett starkt platsvarumärke får vi fler att upptäcka Vadstena som boendeort, etableringsort eller en plats att besöka och semestra på, säger Jessica.

Vadstena – En kreativ historia
Arbetet inleddes under förra året med en undersökning för att se vad folk runt om i landet associerar med Vadstena. Den visade att de flesta kopplar ihop Vadstena med slott, kloster och historia. Därefter engagerades invånare, företagare, besöksnäring, föreningar och politiker kring frågan hur Vadstena behöver utvecklas framåt.

Vi är välkända för vår fantastiska historia och det ska vi vara stolta över. Men Vadstena är mer än så. Med vår nya varumärkesplattform vidgar vi vår historia och tar den in i framtiden på ett kreativt sätt. Vårt nya platsvarumärke blir vår gemensamma ledstjärna och ett verktyg när vi kommunicerar och utvecklar Vadstena, på så sätt kan vi bygga en än mer attraktiv plats, säger Jessica.

Den röda tråden i kommunikationen har sammanfattats i positionen – En kreativ historia.

Med En kreativ historia vill vi berätta om Vadstena på ett nytt sätt där vi låter det oväntade och överraskande ta plats. Det vi berättar behöver alltså inte vara historiskt utan ger även utrymme för dagens berättelser om platsen, våra företag och invånare, säger Jessica.

Logotyp och grafisk profil
Platsvarumärket Vadstena har också fått ett visuellt uttryck i form av en platssymbol eller logotyp och en grafisk profil. På varumarketvadstena.se finns logotyper och texter som är fria att använda för alla som vill kommunicera kring Vadstena.

Det här är ett sätt att kraftsamla olika aktörer och arbeta enhetligt och långsiktigt kring marknadsföringen av Vadstena. Det ska hjälpa oss att tillsammans lyckas i konkurrensen – vilket vi alla som bor och verkar i vår kommun har nytta av, avslutar Jessica.

Arbetet med Vadstenas platsvarumärke är utfört inom ramen för ett EU-finansierat leaderprojekt, läs mer här