Projekt för hållbar turismutveckling

< 1 min

Leader Folkungaland och Jordbruksverket har beviljat Vadstena Turism & Näringsliv projektmedel till ett Transnationellt projekt för hållbar turismutveckling. Projektet riktar sig till företag och föreningar i Vadstena kommun som vill utveckla sin turismverksamhet och stärka sin internationella marknadsföring genom samarbete under ett gemensamt platsvarumärke.

Inom projektet ryms både gemensamma, parallella och lokala aktiviteter som syftar till:

  • Ökad kunskap och kompetens om hållbar turism hos berörda parter genom utbyte av god praxis
  • Utveckla nätverkspartners turistiska potential genom att skapa paketerade turismprodukter
  • Främja marknadsföringen av nätverkspartners turismprodukter på den lokala och internationella marknaden
  • Skapa ett inom projektet gemensamt system och en innovativ metod för att utveckla och främja hållbar turism, som kan användas av andra Leaderkontor
  • Att underlätta utvecklingen av en hållbar och miljövänlig turism på landsbygden i Rumänien, Italien, Sverige(Vadstena) och Lettland

Leaderprojektet är ett svar på utlysningen från Sardinien med nio Leaderkontor i fyra deltagande länder – Italien, Rumänien, Lettland och Sverige (Vadstena). GAL Distretto Rurale BMG på Sardinien är Lead partner och projektet pågår tom 2020-12-31.

De lokala insatserna kommer att samordnas med den regionala strategin och Tillväxtverkets satsning Hållbar Produktutveckling och därmed innebära stora möjligheter till stöd för de aktörer som vill utvecklas i samverkan.
Läs mer om Region Östergötlands produktutvecklingsprocess här >>

Hösten 2018 kommer också Vadstena Turism & Näringsliv AB att färdigställa platsvarumärket och delta på ett inledande internationellt arbetsmöte.
De följande två åren rymmer projektet sedan både utbildningstillfällen, studieresor och gemensamma marknadsföringsaktiviteter för de lokala aktörerna.