Välkommen till bloggen Vadstena utvecklas

< 1 min

En framgångsrik plats utmärker sig genom att den jobbar medvetet med sin utveckling, så att det finns något positivt att berätta om, och det gör Vadstena.

Under förra året presenterade kommunen en offensiv satsning på nya bostäder och investeringar för att stärka platsens attraktivitet och locka nya invånare. I det sammanhanget startades också Vadstena Turism & Näringsliv AB, kommunens nya bolag.

Bolaget har i uppdrag av kommunen att arbeta med destinationsutveckling, näringslivsutveckling och platsmarknadsföring i syfte att bidra till Vadstenas attraktivitet och den lokala tillväxten.

Bolagets mål för första verksamhetsåret är att etablera sig som lokal samverkanspartner och en tillgång för både det privata näringslivet och offentliga aktörer. Förutom att vara en representant för Vadstena kommun inom verksamhetsområdet turism och näringsliv erbjuds projekt-och processledning, lotsning och olika mötesplatser för näringslivet.

I Vadstena finns av tradition en stark entreprenörsanda med en hög andel företagare och påtaglig kreativitet. Här finns också ett historiskt arv och en miljö som sätter platsen på kartan långt utanför Sveriges gränser. Att Vadstena också är en bostadsort som erbjuder uttalad livskvalité, uppmärksammas av allt fler. Sammantaget bidrar dessa styrkor till den framtidstro som tydligt genomsyrar Vadstena kommun idag och som vi berättar om i denna enkla blogg och som får sitt uttryck bl.a. genom satsningen på Vadstena Turism & Näringsliv AB.

Bolaget har sitt kontor i kommunhuset och det löpande arbetet finns att följa här på www.info.vadstena.se där också inbjudningar till projekt, träffar och utbildningar publiceras.